Książki

 • "Umowy w procesie budowlanym", M. Behnke, B. Czajka-Marchlewicz, D.Dorska, Wolters Kluwer Polska 2011

 • "Analiza wariantowa jako przesłanka wskazania wariantu innego niż proponowany przez inwestora lub odmowy wydania decyzji środowiskowej", M. Behnke
  "Pozwolenie wodnoprawne jako środek prawnej ochrony środowiska", M. Behnke
  w: "Wybrane problemy prawa ochrony środowiska", B. Rakoczy, M. Pchałek (red.), Wolters Kluwer Polska 2010

 • "Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE", M. Pchałek, M. Behnke, CH Beck, seria Monografie Prawnicze, Warszawa 2009

 • "Wybrane aspekty oddziaływań środowiskowych: pozwolenia zintegrowane, analizy ryzyka, przeglądy ekologiczne i programy dostosowawcze.", M. Behnke, T. Podgajniak, J. Szymański. BPD EKO-KONSULT, Gdańsk 2003

 • "Pozwolenia zintegrowane w polskim systemie prawa", M. Behnke,
  w: "Pozwolenia zintegrowane - nowy instrument w ochronie środowiska", R. Pochyluk (red.) COŚ PG, BPD EKO-KONSULT, Gdańsk 2001