Kancelaria Radców Prawnych "CIC" Pikor, Behnke, Dmoch, Fryzowski Spółka partnerska z siedzibą w Gdyni, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000114202, jest specjalistyczną kancelarią doradztwa prawnego działającą od 1993 r. W obecnej formie organizacyjnej Kancelaria działa od maja 2002 r.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców i innych podmiotów w dziedzinach: prawa gospodarczego, administracyjnego, cywilnego i handlowego. Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach prawa ochrony środowiska oraz obsłudze cyklu inwestycyjnego i procesu budowlanego. Szczególnym przedmiotem naszych zainteresowań są tereny przemysłowe oraz obszary zdegradowane w wyniku działalności przemysłowej, przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, instalacje przemysłowe wymagające pozwoleń zintegrowanych, budownictwo wodne oraz budownictwo mieszkaniowe. Jesteśmy nestorami standardów prawnych lokalnej działalności developerskiej. Dewizą naszego działania jest staranność "jak we własnej sprawie", ambicją - świadczenie usług odpowiadających najwyższym standardom jakości.

Biuro Kancelarii mieści się w Gdyni, kontakt z sekretariatem możliwy jest przez całą dobę. Gwarantujemy doraźną pomoc i stałe zainteresowanie problemami naszych Klientów.